uprooted

In mijn vrije werk onderzoek ik het thema ‘ontworteling’. Een persoonlijke thema, voortkomend uit een leven dat continue in beweging lijkt te zijn.

Ontworteld zijn is een staat van zijn waarin men zoekt naar veiligheid. Het is niet weten waar en hoe wortels te groeien. Het gevoel ontworteld te zijn in het leven, wat de oorzaak ook mag zijn, maakt het moeilijk om jezelf te definiëren. Het is een verwarrende mentale constructie om in te leven.

De uitdaging is om uit destructieve keuzes te stappen en in de stroom van het leven te stappen. Het leven ontrafelen voordat het jou ontrafelt. Dit zoeken en ontdekken vereist een nieuwsgierige en moedige geest.

In my personal work I investigate the theme of ‘uprooted’. A personal theme, arising from a life that seems to be in constant movement.

Being uprooted is a state of being in which one looks for safety. It is not knowing where and how to grow roots. Feeling uprooted in life, whatever the cause, makes it hard to define yourself. It’s a confusing mental construct to live in.

The challenge is to step out of destructive choices and step into the flow of life. Unraveling life before it unravels you. This seeking and discovery requires a curious and courageous mind.