Nieuws: D66-initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ naar de Raad van State

“Scholen hebben nu te weinig ruimte voor het bieden van maatwerk aan deze kinderen. Ook worden ouders vaak gedwongen tot het ziekmelden van kinderen of zelfs het aanvragen van een vrijstelling van de leerplicht. En de verantwoordelijkheden van de school, de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband sluiten niet goed op elkaar aan. Met de initiatiefwet ‘leerrecht’ pakken we deze knelpunten aan.”

Lees het artikel.