In hoeverre is het onderwijs van nu afgestemd op de tijd van nu?

Dit project schijnt licht op de zwakke plekken van het ‘cookie cutter’ schoolsysteem.

De portretten en de verhalen geven kinderen die vastlopen in het schoolsysteem een stem en maken de urgentie voelbaar.

Een speciaal dankwoord aan Roel Stevens van Nine Dots Academy, die mij tijdens dit project coacht en een grote bijdrage levert aan wat het is geworden.