Boek: Van Binnenuit


Wat als onderwijs niet systeemgericht was, maar mens- en wereldgericht? Waarom nog werken vanuit een leerstofjaar-klassensysteem, terwijl je voor ieder kind boeiend onderwijs op maat zou willen?  

Deze tijd vraagt niet om de zoveelste verandering van buitenaf, maar roept om hervorming van binnenuit. 

Nicole Hanegraaf schreef een boek over het schoolsysteem en hoe het anders kan. Haar boekpresentatie vindt plaats op 24 november 2022.