Ontmoeting: Martijn Bellaard

Via de mail kreeg ik een uitnodiging om in gesprek te gaan met Martijn Bellaard, coach/docent ICT opleiding bij de HU. Het project Kinderen van het Onderwijs had zijn aandacht gegrepen, vanuit persoonlijk oogpunt, maar ook als professional, werkend met een nieuwe didactiek.

Het enthousiasme waarmee hij vertelt over hun vernieuwende aanpak in de opleiding is aanstekelijk. Geen lesgeven meer, geen toetsen: alles gaat projectmatig. De studenten leren reflecteren, onderzoeken, zichzelf ontwikkelen. De resultaten van deze nieuwe manier van opleiden zijn aanmoedigend.

Wat me bij is gebleven van ons gesprek, is dat het schoolsysteem niet hoeft te klappen of dat er alleen nieuwe scholen met een andere manier van werken hoeven te worden opgezet. Ook vanuit het bestaande systeem zijn transities mogelijk.

Martijn vertelt:

Open-ICT is een didactisch onderwijs vorm binnen de Hogeschool Utrecht HBO-ICT. Er is gekozen voor een agile manier van werken en leren. Hierdoor ligt de regie bij de student.

Op basis van project aangeleverd door bedrijven leert de student het vakgebied. De coach geeft constant feedback over hoe de student zijn werk doet. De beoordeling door de coach van de student vindt plaats op basis van de 10 vaardigheden.

Het gevolg is dat de coach een holistisch beeld heeft van elke student. Dit alles heeft er toe geleid dat elke studenten zijn eigen ontwikkel-pad heeft. Hierdoor is de motivatie van en de impact op de student hoger.

Bij Open-ICT kennen we geen college of toetsen. De student leert de belangrijke vaardigheid om zelf kennis te vergaren en die op waarde te schatten. De coach ondersteunt en begeleidt de student in dit leerproces.

Binnen Open-ICT is het opdoen van juiste kennis net zo belangrijk als bijvoorbeeld samenwerken en kritisch oordelen.

Juist deze extra vaardigheden (in totaal 10) zorgen er voor dat studenten beter worden voorbereid op hun toekomstige werk. Deze voorbereiding wordt versterkt door de intensieve samenwerking met diverse bedrijven. 

Open-ICT bestaat nu 4 jaar en laat al mooie resultaten zien. De coaches zien dat studenten gemotiveerder zijn, omdat ze harder werken en langer door gaan met hun project. Doordat projecten uitdagend zijn is ook de leercurve hoger. Een mooie positieve bijwerking is dat de studenten uitval op 20% zit, terwijl dat HBO breed op 40-50% zit.”