School: Agora onderwijs

“Agora gaat over autonoom leren. Bij autonoom leren is de lerende (het kind/de leerling) in de lead. Het kind is eigenaar van zijn eigen leren. Die autonomie gaat zo ver dat het kind als enige bepaalt wat zinvol is voor hem of haar. Het gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute volgt. De leervraag (challenge) van het kind staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach (Agoriaanse Meester) aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.”

Bron: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl